Archive for 'Tag Archives: 'האיחוד האירופי''

משבר כלכלי אבטלה ואנטישמיות באיחוד האירופי

משבר כלכלי אבטלה ואנטישמיות באיחוד האירופי

המשבר הכלכלי באירופה בכלל ובאיחוד האירופי בפרט הביא לאבטלה חסרת תקדים במדינות האיחוד. ממצב של שגשוג כלכלי חסר תקדים ששיאו היה עם הקמת גוש האירו, התדרדרו מרבית מדינות האיחוד האירופי לשפל כלכלי . הדור החדש שנולד [...]

<!--:HE-->משחקים באש<!--:-->

משחקים באש

בימים אלו אנו עדים למספר תהליכים, גלובלים ואזוריים אשר יש להם מספר נקודות חיבור קריטיות. תהליכים אלו ניתן לבחון גם על פי מודל משחק השפן של תורת המשחקים. משחקים באש עם איראן לפני כ- 10 חודשים [...]

<!--:HE-->אובמה , מרקל וסרקוזי, וחלון ההזדמנויות שאבד<!--:-->

אובמה , מרקל וסרקוזי, וחלון ההזדמנויות שאבד

הצלחתה של הכלכלה הגלובלית וזו של ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי בפרט היא נגזרת של עוצמת הפוליטיקאים המנהלים את הכלכלה. עוצמתו של פוליטיקאי נמדדת בד”כ בתמיכה הציבורית לה הוא זוכה בעת כהונתו. לפוליטיקאי בעל עוצמה במדינתו [...]

<!--:HE-->דרושה “תכנית מרשל” חדשה לאירופה<!--:-->

דרושה “תכנית מרשל” חדשה לאירופה

עם תום מלחמת העולם השנייה הבינו האמריקאים כי זרעיה של אותה פורענות נטמנו למעשה במסגרת הסכם ורסאי בתום מלחמת העולם הראשונה. האמריקאים הובילו את תוכנית מרשל (מי שהיה שר החוץ של ארצות הברית באותה עת) לשיקומה [...]

<!--:HE-->טרור איסלאמי – לקראת עליית מדרגה<!--:-->

טרור איסלאמי – לקראת עליית מדרגה

מנהיגי העולם המערבי שקועים כל כולם בביצה הכלכלית שנוצרה עקב משבר הסאב פריים ומשבר החובות באירופה ויכולתם להבחין במתרחש סביבם ירדה מדרגה. בעת שהם עסוקים בשערי המטבע ובריביות כאלה או אחרות או בדרוג החוב שיצרו,  מתחדשת [...]

<!--:en-->The way from Lehman Brothers to the EU and the PIGS crisis- lack of understanding in crisis management<!--:--><!--:HE-->מליהמן ברדרס ועד גוש האירו דינמיקה של חוסר הבנה בניהול משברים<!--:-->

The way from Lehman Brothers to the EU and the PIGS crisis- lack of understanding in crisis managementמליהמן ברדרס ועד גוש האירו דינמיקה של חוסר הבנה בניהול משברים

דברים אלו נכתבו כבר לפני שנה ופורסמו על ידי ב- 2 פוסטים  הן בבלוג שניהלתי בגלובס והן בפרשנויות שם ובעקבות האירועים האחרונים ביוון החלטתי להעלות את הדברים פעם נוספת ולהלן הדברים. כאשר ראשי המשק האמריקאי ובראשם [...]