Archive for 'April,2012'

<!--:HE-->סיפורי כיפה אדומה ערב פסח<!--:-->

סיפורי כיפה אדומה ערב פסח

בין כיפה אדומה לכיפת ברזל ראש הממשלה בנימין נתנייהו מהלך אימים על הציבור. לאחרונה ביקר ונזף בכל מי שדורש להוריד את נטל המיסים בטענה כי המיסים דרושים למדינה על מנת לממן רכישת מערכו של כיפת ברזל. [...]