Archive for 'Education'

<!--:HE-->גם זו אמריקה<!--:-->

גם זו אמריקה

במהלך השנים ביקרתי בארצות הברית מספר רב של פעמים, אך זו הפעם אני מבקש להסב את תשומת הלב למספר נושאים אולי שגרתיים אבל בעיני מאפיינים . בדיקות ביטחוניות כישראלים אנו מורגלים בבדיקות בטחוניות בכל מקום ציבורי [...]

<!--:HE-->כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת<!--:-->

כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת

הראלי האחרון בשווקים הפיננסים בעולם הצליח להשכיח במידת מה את משבר החוב המאיים על היציבות הפיננסית בעולם. דומה כי ההתלהבות מעצם העליות בשערי ניירות הערך מדבקת, אך כדאי שמי שמשקיע בשוק ההון יזכור את שנעשה באמת. [...]

<!--:en-->My Credo Principles<!--:--><!--:HE-->עקרונות האני מאמין שלי<!--:-->

My Credo Principlesעקרונות האני מאמין שלי

אני מבקש לפרוש כאן בקצרה את השקפותי במספר נושאים אשר חלקם עלו כבר ולגבי חלקם טרם הייתה לי הזדמנות להביע את דעתי עקרונות אלו פורסמו על ידי בעבר במסגרת הבלוג שניהלתי בגלובס : 1.      חינוך אני [...]

<!--:en-->Reinvent Education<!--:-->

Reinvent Education

I’m a bit worried about the way education is going. A good teacher is hard to find they say, and in some places good teachers are most likely found in private schools only. Common opinions I stumble [...]