Archive for 'Uncategorized'

בוא ביבי: לך לקנוסה

בוא ביבי: לך לקנוסה

פרולוג במאה ה- 11 לספירה התעורר סכסוך כבד בין הקיסר היינריך הרביעי לבין האפיפיור גרגוריוס השביעי. מקורו של הסכסוך היה נעוץ בסמכות למנות בישופים מקומיים . הקיסר היינריך הרביעי שחשש מחרם שיטיל עליו אפיפיור הגיע בסופו [...]

<!--:HE-->דמוקרטיה תחת אש- רוחות קיצוניות רעות מנשבות במדינה <!--:-->

דמוקרטיה תחת אש- רוחות קיצוניות רעות מנשבות במדינה

מדינת ישראל היא מדינה של ניגודים ושסעים, אלא שעתה אנו עדים לשסע המפריד בין שפיות לקיצוניות נוסח הטאליבן באפגניסטן. פעולות תג מחיר הן פעולות הנושאות בחובן זרעי סכנה להתפוצצות בין דתית, בין יהודים ומוסלמים באשר הם. [...]