Archive for 'August,2012'

<!--:HE-->משחקים באש<!--:-->

משחקים באש

בימים אלו אנו עדים למספר תהליכים, גלובלים ואזוריים אשר יש להם מספר נקודות חיבור קריטיות. תהליכים אלו ניתן לבחון גם על פי מודל משחק השפן של תורת המשחקים. משחקים באש עם איראן לפני כ- 10 חודשים [...]

<!--:HE-->?משפט וטכנולוגיה- מה מסתתר מתחת לגלימה<!--:-->

?משפט וטכנולוגיה- מה מסתתר מתחת לגלימה

אתיקה של עורכי דין ופרסום בפייסבוק מאמר בגליון האחרון של Findlaw  סוקר את הבעייתיות של עורכי דין בקליפורניה המפרסמים עצמם בפייסבוק תוך כדי הפרת כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין במדינה זו (כמעט לכל מדינה בארצות [...]