Archive for 'November,2016'

השתלטות הפלג הליברלי על המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית

השתלטות הפלג הליברלי על המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית

האם ההיסטוריה תחזור על עצמה? המפלגה הדמוקרטית נכנסה להלם אחרי תוצאות הבחירות, והסקרים שלא ניתחו נכון את עוצמת הזעם של הבוחרים הלבנים בעלי השכלה נמוכה במיוחד בתוך רצועת החלודה (חלקים מפנסילבניה מישיגן וויסקונסין ומינסוטה ) ואף [...]