Archive for 'October,2012'

<!--:HE-->גם זו אמריקה<!--:-->

גם זו אמריקה

במהלך השנים ביקרתי בארצות הברית מספר רב של פעמים, אך זו הפעם אני מבקש להסב את תשומת הלב למספר נושאים אולי שגרתיים אבל בעיני מאפיינים . בדיקות ביטחוניות כישראלים אנו מורגלים בבדיקות בטחוניות בכל מקום ציבורי [...]