Archive for 'October,2011'

<!--:HE-->עבירות על ביטחון המדינה , עיסקת טיעון, ענישה והרתעה<!--:-->

עבירות על ביטחון המדינה , עיסקת טיעון, ענישה והרתעה

עסקת טיעון נועדה בד”כ ליצור איזון בין כתב אישום לבין הנסיבות העולות מחומר הראיות. עסקאות טיעון נערכות כאשר סט העובדות יכול ליצור עבירה שונה  קלה יותר בחומרתה. כך לדוגמה אדם שגרם למוות בדקירה ניתן להעמידו לדין [...]

<!--:HE-->הפרעה דו קוטבית של שווקי ההון בעולם<!--:-->

הפרעה דו קוטבית של שווקי ההון בעולם

שוק ההון בעולם המערבי (לצורך העניין ניתן בעולם הגלובלי שלנו בו כולם קשורים לכולם להתייחס לשווקי ההון כאל שוק ההון העולמי)סובלים מהפרעה דו קוטבית. ההגדרה של הפרעה דו קוטבית בוויקפדיה אומרת כדלקמן: הפרעה דו-קוטבית (באנגלית Bipolar [...]

<!--:HE-->גלעד שליט – הדילמה המוסר והאחריות<!--:-->

גלעד שליט – הדילמה המוסר והאחריות

פרשת גלעד שליט מעלה מחדש את ההתנגשות בין 2 עקרונות מוסריים . העיקרון הראשון נוגע לכלל לפיו על המדינה חובה לעשות את המכסימום כדי להחזיר  חייל הנופל בשבי לביתו. זהו עיקרון על, העומד מאחרי כל חייל [...]

<!--:HE-->שוק הדיור- מי הרוויח ומי הפסיד<!--:-->

שוק הדיור- מי הרוויח ומי הפסיד

  בעקבות נתוני הלמ”ס על עלייה במחירי הדירות בחודשים יולי ואוגוסט כדאי לעשות קצת חשבונות. ראשית צריך להבדיל בין מספר העיסקאות בשוק הנדלן ובין מחירי הנדל”ן. שנית צריך לזכור כי התנאים בשוק השתנו. השתנו בשל הוראות [...]

<!--:HE-->בין כסה לעשור – הרהורים על המצב המדיני והחברתי<!--:-->

בין כסה לעשור – הרהורים על המצב המדיני והחברתי

מלחמת החפירות 2011 מלחמת העולם הראשונה זכורה בעיקר כמלחמת החפירות , אותן חפירות ארוכות של 2 הצדדים כאשר אף צד לא יכול היה להכריע את יריבו. בסרטים על מלחמה זו ניתן לראות את החיילים המתנועעים בתוך [...]