Archive for 'December,2011'

<!--:HE-->חופש הדת והחופש מדת<!--:-->

חופש הדת והחופש מדת

מי שמתבונן בהתנהלות של קיצוני הימין וקיצוני החרדים יכול לראות כי ישנם מאפיינים דומים ב- 2 הקבוצות. מדובר ב- 2 קבוצות אשר שאיפתן העליונה והגלויה  היא להשליט במדינה את חוקי התורה, פשוטם כלשונם. מי שבוחן את [...]

<!--:HE-->דמוקרטיה תחת אש- רוחות קיצוניות רעות מנשבות במדינה <!--:-->

דמוקרטיה תחת אש- רוחות קיצוניות רעות מנשבות במדינה

מדינת ישראל היא מדינה של ניגודים ושסעים, אלא שעתה אנו עדים לשסע המפריד בין שפיות לקיצוניות נוסח הטאליבן באפגניסטן. פעולות תג מחיר הן פעולות הנושאות בחובן זרעי סכנה להתפוצצות בין דתית, בין יהודים ומוסלמים באשר הם. [...]

<!--:HE-->עובדים זרים וביטחון לאומי<!--:-->

עובדים זרים וביטחון לאומי

כתבתי בעבר מספר ניכר של פעמים , הן ביחס לילדי עובדים זרים והן ביחס למסתננים מסודן ואריתריאה כי סוגיית העובדים הזרים מסכנת את ביטחונה הלאומי של ישראל, בהיבט החברתי של דיסציפלינה זו. עתה ניתן לומר בהקשר [...]

<!--:HE-->חוק ייעול אכיפה ברשות לניירות ערך – הסכנות שבדרך <!--:-->

חוק ייעול אכיפה ברשות לניירות ערך – הסכנות שבדרך

חוק ייעול אכיפה ברשות לניירות ערך התקבל באמצע ינואר 2011 ועתה התבשרנו כי הוחל בהפעלתו. יאמר מיד כי החוק המוגמר שונה בחלק מניסוחיו מהצעת החוק שהוגשה בתחילת שנת 2010 וזאת לאור התנגדויות רבות לנוסחה  הדרקוני של [...]

<!--:HE-->זמן האחים המוסלמים<!--:-->

זמן האחים המוסלמים

ניצחונם של האחים המוסלמים בסיבוב הראשון של הבחירות לפרלמנט המצרי אינו צריך להפתיע אף אחד. הכתובת הייתה על הקיר מיד לאחר תחילתם של האירועים בכיכר תחריר (ראו בסוף הפוסט) קישור לפרשנויות שלי נכון לאותם ימים בגלובס [...]