Archive for 'January,2012'

<!--:HE-->לאן הולך שוק הסלולר<!--:-->

לאן הולך שוק הסלולר

חברות הסלולר הופתעו כמו כל ארגון שאינו קורא את המפה נכון. הן התרגלו משך שנים למשרד תקשורת – רגולטור שמדבר הרבה ועושה מעט, אלא שהיוצרות השתנו שלא לומר התהפכו, והרגולטור מוביל את השוק לתחרות. אחד הדברים [...]

<!--:HE-->משפט וטכנולוגיה סקירה 1<!--:-->

משפט וטכנולוגיה סקירה 1

גוגל והפרטיות שלך   מי שחיפש לאחרונה מידע במנוע החיפוש של גוגל , קיבל בחלקו העליון של מסך החיפוש הודעה של גוגל על שינוי תנאי הפרטיות הנוגעים לגוגל ואמורים להיכנס לתוקף החל מיום 1 למרץ 2012. [...]

<!--:HE-->האם יש בועת נדל”ן ? כמה נקודות מזווית אחרת<!--:-->

האם יש בועת נדל”ן ? כמה נקודות מזווית אחרת

לפני כשנה כתבתי את המאמר האם יש בישראל בועת נדל”ן כמה שאלות והתייחסות אחרת. עתה ברצוני להביא כמה נקודות למחשבה מזווית אחרת , עדכנית למצב הנוכחי. הריבית המימון הכספי לקבלנים  והקיפאון בשוק הנדל”ן ראשית קיים קיפאון [...]

<!--:HE-->כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת<!--:-->

כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת

הראלי האחרון בשווקים הפיננסים בעולם הצליח להשכיח במידת מה את משבר החוב המאיים על היציבות הפיננסית בעולם. דומה כי ההתלהבות מעצם העליות בשערי ניירות הערך מדבקת, אך כדאי שמי שמשקיע בשוק ההון יזכור את שנעשה באמת. [...]

<!--:HE-->מעגל תכנון שנתי ככלי ניהולי<!--:-->

מעגל תכנון שנתי ככלי ניהולי

כל מי שניהל בעבר ברמות כאלו או אחרות , זוכר ברמה כזו או אחרת את חזון הארגון בו עבד. אחת התכונות של ארגונים היא לאסוף מדי תקופה את הנתונים של הארגון ולהוציאם במעין דו”ח שנתי, בו [...]