Archive for 'May,2012'

<!--:HE-->משחקי גוש האירו <!--:-->

משחקי גוש האירו

קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הייתה השושבינה המרכזית במהלך להחלתו של משטר פיסקלי קשוח בגוש האירו משטר שבבסיסו ריסון תקציבי . מה שעמד בבסיס הדברים הוא הגרעון התקציבי שהיה נחלתם של מדינות ה- PIIGS  ולא רק הן. [...]

<!--:HE-->צפון – דרום<!--:-->

צפון – דרום

האנתרופולוגיה של משבר גוש האירו מי שבוחן את משבר גוש האירו במבט על ימצא בקלות יחסית כי המשבר החל קודם כל במדינות המוגדרות כדרום אירופה, מיוון דרך איטליה ספרד ופורטוגל, כאשר אירלנד היא בגדר חריג. אפשר [...]

<!--:HE-->קוו ואדיס אירו? ‏<!--:-->

קוו ואדיס אירו? ‏

כאשר אחד הקיסרים המופרעים בתולדות רומא , נירון ברח מעירו לאחר שהצית אותה, נעצר בדרך בריחתו על ידי חבורת אזרחים ששאלו אותו קוו ואדיס דומינו ? קרי אנה פניך מועדות חבר. ובכן השאלה הניצבת לפני מנהיגי [...]