Archive for 'March,2013'

משבר כלכלי אבטלה ואנטישמיות באיחוד האירופי

משבר כלכלי אבטלה ואנטישמיות באיחוד האירופי

המשבר הכלכלי באירופה בכלל ובאיחוד האירופי בפרט הביא לאבטלה חסרת תקדים במדינות האיחוד. ממצב של שגשוג כלכלי חסר תקדים ששיאו היה עם הקמת גוש האירו, התדרדרו מרבית מדינות האיחוד האירופי לשפל כלכלי . הדור החדש שנולד [...]

וצדק לכל

וצדק לכל

כזכור לכולם הכותרת של מאמר זה לקוחה מסרטו הבלתי נשכח של אל פצ’ינו בו גילם את דמותו של עו”ד אידליסט הנסחט על ידי שופט מושחת המבקש כי אותו עו”ד יגן עליו במשפט פלילי נגדו מתוך הערכה [...]