Archive for 'February,2012'

<!--:HE-->גוש האירו- הכנות לקראת מכירת סוף העונה<!--:-->

גוש האירו- הכנות לקראת מכירת סוף העונה

מה לא נכתב על משבר החוב האירופאי. השונות בין ארצות הברית ובין אירופה, שניסתה באמצעות הקמת גוש האירו ליצור משקל נגדי לזה של הדולר , אך התעלמה מהשונות הרבה בין עמי אירופה – הלאומיות המדינתית (גם [...]

<!--:HE-->כמה לקחים מהפרטת הרכבת בבריטניה<!--:-->

כמה לקחים מהפרטת הרכבת בבריטניה

בריטניה הייתה המדינה שהובילה בהפרטת חברות ממשלתיות. אני מציין זאת כיוון שלמהלכים אלו היו צדדים חיוביים כמו גם צדדים שליליים. ראש המממשלה שם לו ככל הנראה את הפרטת הרכבת בסולם עדיפות ראשון במעלה וזאת במקביל לנסיונות [...]