Archive for 'August,2011'

<!--:HE-->ברק אובמה- תוצאות הרבעון השלישי של נשיאותו והשלכות עתידיות אפשריות<!--:-->

ברק אובמה- תוצאות הרבעון השלישי של נשיאותו והשלכות עתידיות אפשריות

כאשר באים לאמוד את הצלחתו או כשלונו של אובאמה בתפקידו כנשיא ארצות הברית אנו צריכים לקחת  3 רכיבים עיקריים : 1.      הכלכלה האמריקאית וביצועיה. 2.      הלוחמה באפגניסטן ועיראק. 3.      יחסי החוץ של ארצות הברית עם בעלות [...]

<!--:HE-->המשבר החדש בשוק ההון והשלכתו על הנדל”ן בישראל<!--:-->

המשבר החדש בשוק ההון והשלכתו על הנדל”ן בישראל

המשבר החדש בשוק ההון בישראל הוא נגזרת של החשש בשווקים מהמשך המיתון בארצות הברית והחשש מפריצה מחודשת של  משבר החובות באירופה (PIGS). חיזוק משמעותי לחשש זה התקבל אחרי הורדת דירוג האשראי של ארצות הברית, אך צריך לזכור [...]