<!--:en-->My Credo Principles<!--:--><!--:HE-->עקרונות האני מאמין שלי<!--:-->

אני מבקש לפרוש כאן בקצרה את השקפותי במספר נושאים אשר חלקם עלו כבר ולגבי חלקם טרם הייתה לי הזדמנות להביע את דעתי עקרונות אלו פורסמו על ידי בעבר במסגרת הבלוג שניהלתי בגלובס :

  1. 1.      חינוך

אני סבור כי החינוך צריך להוות אבן הדרך המרכזית בכל סדר יום של המדינה.=

אני סבור כי שוויון הזדמנויות צריך לבוא קודם כל בחינוך.

שוויון הזדמנויות משמעו הרחבה ותמיכה במקצועות הליבה בעיירות הפיתוח, ולאוכלוסיות החלשות.

הוא מתן שיעורי עזר לאוכלוסיות החלשות.

הוא מתן שכר עידוד למורים שילמדו את אותן אוכלוסיות ויקדישו להם את זמנם.

שוויון הזדמנויות בחינוך משמעו מתן אפשרות כניסה לאוניברסיטה ללא ציון פסיכומטרי, לאותם תלמידים מהשכבות החלשות , אשר ממוצע הציונים שלהם הוא גבוה גם אם הציון הפסיכומטרי שלהם הוא נמוך יחסית.

החינוך  מבחינתי הוא ההשקעה  שלנו בעתיד של ילדנו ועתידה של המדינה, החינוך הוא זה שיתן לנו יתרון יחסי על פני כל מדינה אחרת.

  1. 2.      שלום וביטחון

אני מאמין כי שלום עושים עם אויבים.

שלום אמיתי צריך להגיע מתוך אמונה שניתן להתפשר גם בנושאים העומדים בליבת הסכסוך הישראלי פלשתיני גם לגבי חלקים מירושלים המזרחית המאוכלסים בפלשתינים.

אינני רוצה לשלוט על 2.5 מליון פלשתינים.

אני מאמין כי שלום אינו יכול לבוא רק בצורה של ויתורים חד צדדים בלא נכונות אמיתית לשלום מצידו הפלשתיני.

נכונות לשלום משמעה היא גם נכונות לוותר על רטוריקה אנטישמית שעניינה דה לגיטימציה של ישראל או גירוש יהודים או רצון להשיב את הגלגל 62 שנה לאחור.

אינני מאמין בשלום עם ארגון החמאס ומי שדוגל בתורתו בגירוש יהודים באשר הם יהודים.

אני מאמין כי רק צה”ל חזק ומאומן בעל כושר הרתעה יוכל לשמור על בטחונה של המדינה כפי שבן גוריון ראה זאת מול עיניו.

אני מאמין כי אל לנו לסמוך על אף אחד בכל הנוגע לביטחוננו  אלא על צה”ל ועל מערכת הביטחון בכללותה.

אני מאמין בכפיפות הדרג הצבאי לדרג המדיני.

עוצמתנו והיא בלבד תבטיח את שלומנו ויכולתנו להגיע בבוא היום לשלום עם שכנינו.

  1. 3.      כלכלה

אני מאמין בכלכלת שוק חופשי

כלכלת שוק חפשי מבחינתי אינה שוק פרוע = אלא כלכלה על פי כללי התנהגות מפוקחים באמצעות רגולטורים ונורמות התנהגות המעוגנות בחוקים תקנות ותקנים.

כלכלה היא תקציב מדינה מאוזן עם גירעון קטן.

כלכלה הנסמכת על חוב חיצוני גדול סופה להיכשל.

כלכלה היא שכר דיפרנציאלי בהתאם לסוגי העבודה

כלכלה היא גם מתן הזדמנות שווה בעבודה ללא אפליה.

אני מאמין שהעברה של קיצבאות ילדים בלא גבול נוגדת את טובתה של כלכלת המדינה.

כלכלה היא גם עידוד וקידום אוכלוסיות חלשות בעבודה.

כלכלה היא מתן שכר שווה לנשים בגין אותם תפקידים עליהן מקבלים גברים שכר גבוה יותר.

כלכלה היא גם מתן קביעות לעובדי קבלן אצל הקבלן במסגרתו הם מועסקים .

אני מאמין כי צריך וניתן להקטין את מספר העובדים הזרים במדינת ישראל במיוחד בענף הבניין.

אני מאמין כי כלכלה היא פיתוח תשתיות ואיכות הסביבה והדברים לא צריכים לבוא אחד על חשבון השני

  1. 4.      חברה

 

החברה בישראל מפוצלת סביב מספר נושאים, אני מאמין כי הנושא המרכזי החיוני לחיינו כאן במדינת ישראל הוא השסע החילוני דתי/חרדי.

 

אני מאמין כי חייבים לגשר על הפערים בעמדות של החילוניים והדתיים.

 

אני מאמין כי איש באמונתו יחיה.

 

אני מאמין שמנהיגות המדינה צריכה להידבר עם מנהיגי החרדים ואם ראש הממשלה צריך להיפגש עם אדמו”רים כדי להניע תהליך כזה אז יפה שעה אחת קודם.

 

אני מאמין כי בשעה שאנו מדברים עם שכנינו ומנהלים עימם מו”מ לשלום כדאי שנתחיל לברר איך להתחיל לעשות שלום בתוכנו.

 

אני מאמין בשיקום שכונות מצוקה ועידוד החינוך שם כדי לצמצם פערים חברתיים.

 

אני מאמין בהתנדבות.

 

  1. 5.      חוק ומשפט

            אני מאמין בדמוקרטיה הישראלית ובשלטון החוק.

           אני מאמין כי אין איש העומד מעל שלטון החוק .

            שלטון החוק מבחינתי הוא שקיפות ציבורית אמיתית

            שלטון החוק מבחינתי הוא ניתוק הקשר הגורדי של הון ושלטון.

אני מאמין כי צריך לאפשר לשרים למנות מינויים פוליטים (של אנשים בעלי כישורים מתאימים) לצורך קידום סדר היום שלהם ובלבד שאלו שהתמנו יפוטרו לאלתר על פי החוק עם חילופי השלטון ו/או מינוי שר חדש המופקד על המשרד/ חברה ממשלתית שבמסגרתם הם מכהנים.

אני מאמין כי בית המשפט העליון הוא נכס של הדמוקרטיה במדינת ישראל ועלינו לשמור עליו.

אני מאמין במקביל כי מותר להעביר ביקורת ראויה על בית המשפט העליון ומערכת בתי המשפט.

אני מאמין בפלורליזם של דעות .

אני סבור כי חופש הביטוי במדינה וזכות הציבור לדעת אינו חופש להפקרות וגם לחופש זה יש גבולות הנגזרים מזכויות וחובות אחרות ובראש ובראשונה הזכות לחיים והזכות לכבוד האדם.

אני סבור כי אסור לנו לפרש את חוקינו וחוקי היסוד שלנו באופן שיהפוך את חוקת המדינה  לצוואתה.

  1. 6.      יחסי חוץ של המדינה

אני סבור כי מדינת ישראל חייבת אסטרטגיה במסגרת מדיניות החוץ שלה.

אני סבור כי דרכו של בן גוריון לפיה יחסינו עם ארצות הברית הם אבן הדרך המרכזית במדיניות הישראלית וכי יחסים אלו הם נכס אסטרטגי של ישראל שרירים וקיימים.

אני סבור כי יחסי ישראל ארצות הברית אינם תלויים ואינם צריכים להיות תלויים בזהות הממשל בבית הלבן או בזהות הממשלה היושבת בירושלים.

אני סבור כי הממשל הנוכחי בארצות הברית נוקט במדיניות נאיבית בכל הנוגע למזרח התיכון בכלל ולישראל בפרט.

אני סבור כי מותר לישראל והיא צריכה לעמוד מול מדיניות של ארצות הברית שעלולה לסכן את ביטחונה של ישראל.

אני סבור כי על המדינה להיאבק בכל מקום בדה לגיטימציה לישראל המתבצעת על ידי גורמים פלשתינים וגורמים אחרים.

אני סבור כי המאבק בדה לגיטימציה של ישראל חייב לעלות מדרגה ואסור להניח לתעמולה זו להמשיך.

דה לגיטימציה זו היא האנטישמיות החדשה.

אני סבור כי האנטישמיות האסלאמית מסוכנת לא פחות מהאנטישמיות הקלאסית.

אני סבור כי איראן מסכנת את שלומה של ישראל כמו גם שלומה של רוסיה ושל מדינות אירופה

אני סבור כי יש לעשות כל שנדרש כדי לבלום את גרעונה של איראן.

 

Related Articles

Share

About Author

Gabriel

Gabriel Benami- LLB- University of Tel Aviv, LLM- University of Bar Ilan, MA (political science/national security) University of Haifa & The National Security College

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>