Archive for 'Tag Archives: 'יוון''

<!--:HE-->משחקי גוש האירו <!--:-->

משחקי גוש האירו

קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הייתה השושבינה המרכזית במהלך להחלתו של משטר פיסקלי קשוח בגוש האירו משטר שבבסיסו ריסון תקציבי . מה שעמד בבסיס הדברים הוא הגרעון התקציבי שהיה נחלתם של מדינות ה- PIIGS  ולא רק הן. [...]

<!--:HE-->צפון – דרום<!--:-->

צפון – דרום

האנתרופולוגיה של משבר גוש האירו מי שבוחן את משבר גוש האירו במבט על ימצא בקלות יחסית כי המשבר החל קודם כל במדינות המוגדרות כדרום אירופה, מיוון דרך איטליה ספרד ופורטוגל, כאשר אירלנד היא בגדר חריג. אפשר [...]

<!--:HE-->קוו ואדיס אירו? ‏<!--:-->

קוו ואדיס אירו? ‏

כאשר אחד הקיסרים המופרעים בתולדות רומא , נירון ברח מעירו לאחר שהצית אותה, נעצר בדרך בריחתו על ידי חבורת אזרחים ששאלו אותו קוו ואדיס דומינו ? קרי אנה פניך מועדות חבר. ובכן השאלה הניצבת לפני מנהיגי [...]

<!--:HE-->גוש האירו- הכנות לקראת מכירת סוף העונה<!--:-->

גוש האירו- הכנות לקראת מכירת סוף העונה

מה לא נכתב על משבר החוב האירופאי. השונות בין ארצות הברית ובין אירופה, שניסתה באמצעות הקמת גוש האירו ליצור משקל נגדי לזה של הדולר , אך התעלמה מהשונות הרבה בין עמי אירופה – הלאומיות המדינתית (גם [...]

<!--:HE-->כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת<!--:-->

כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת

הראלי האחרון בשווקים הפיננסים בעולם הצליח להשכיח במידת מה את משבר החוב המאיים על היציבות הפיננסית בעולם. דומה כי ההתלהבות מעצם העליות בשערי ניירות הערך מדבקת, אך כדאי שמי שמשקיע בשוק ההון יזכור את שנעשה באמת. [...]

<!--:HE-->אובמה , מרקל וסרקוזי, וחלון ההזדמנויות שאבד<!--:-->

אובמה , מרקל וסרקוזי, וחלון ההזדמנויות שאבד

הצלחתה של הכלכלה הגלובלית וזו של ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי בפרט היא נגזרת של עוצמת הפוליטיקאים המנהלים את הכלכלה. עוצמתו של פוליטיקאי נמדדת בד”כ בתמיכה הציבורית לה הוא זוכה בעת כהונתו. לפוליטיקאי בעל עוצמה במדינתו [...]