Archive for 'Tag Archives: 'פורטוגל''

<!--:HE-->צפון – דרום<!--:-->

צפון – דרום

האנתרופולוגיה של משבר גוש האירו מי שבוחן את משבר גוש האירו במבט על ימצא בקלות יחסית כי המשבר החל קודם כל במדינות המוגדרות כדרום אירופה, מיוון דרך איטליה ספרד ופורטוגל, כאשר אירלנד היא בגדר חריג. אפשר [...]

<!--:HE-->כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת<!--:-->

כמה תובנות ממשבר החוב האירופי והערת אזהרה אחת

הראלי האחרון בשווקים הפיננסים בעולם הצליח להשכיח במידת מה את משבר החוב המאיים על היציבות הפיננסית בעולם. דומה כי ההתלהבות מעצם העליות בשערי ניירות הערך מדבקת, אך כדאי שמי שמשקיע בשוק ההון יזכור את שנעשה באמת. [...]

<!--:HE-->הפרעה דו קוטבית של שווקי ההון בעולם<!--:-->

הפרעה דו קוטבית של שווקי ההון בעולם

שוק ההון בעולם המערבי (לצורך העניין ניתן בעולם הגלובלי שלנו בו כולם קשורים לכולם להתייחס לשווקי ההון כאל שוק ההון העולמי)סובלים מהפרעה דו קוטבית. ההגדרה של הפרעה דו קוטבית בוויקפדיה אומרת כדלקמן: הפרעה דו-קוטבית (באנגלית Bipolar [...]