Archive for 'Tag Archives: 'חינוך''

<!--:HE-->גוש האירו- הכנות לקראת מכירת סוף העונה<!--:-->

גוש האירו- הכנות לקראת מכירת סוף העונה

מה לא נכתב על משבר החוב האירופאי. השונות בין ארצות הברית ובין אירופה, שניסתה באמצעות הקמת גוש האירו ליצור משקל נגדי לזה של הדולר , אך התעלמה מהשונות הרבה בין עמי אירופה – הלאומיות המדינתית (גם [...]

<!--:en-->My Credo Principles<!--:--><!--:HE-->עקרונות האני מאמין שלי<!--:-->

My Credo Principlesעקרונות האני מאמין שלי

אני מבקש לפרוש כאן בקצרה את השקפותי במספר נושאים אשר חלקם עלו כבר ולגבי חלקם טרם הייתה לי הזדמנות להביע את דעתי עקרונות אלו פורסמו על ידי בעבר במסגרת הבלוג שניהלתי בגלובס : 1.      חינוך אני [...]