Archive for 'Tag Archives: 'ביטחון לאומי''

<!--:HE-->עובדים זרים וביטחון לאומי<!--:-->

עובדים זרים וביטחון לאומי

כתבתי בעבר מספר ניכר של פעמים , הן ביחס לילדי עובדים זרים והן ביחס למסתננים מסודן ואריתריאה כי סוגיית העובדים הזרים מסכנת את ביטחונה הלאומי של ישראל, בהיבט החברתי של דיסציפלינה זו. עתה ניתן לומר בהקשר [...]

<!--:en-->My Credo Principles<!--:--><!--:HE-->עקרונות האני מאמין שלי<!--:-->

My Credo Principlesעקרונות האני מאמין שלי

אני מבקש לפרוש כאן בקצרה את השקפותי במספר נושאים אשר חלקם עלו כבר ולגבי חלקם טרם הייתה לי הזדמנות להביע את דעתי עקרונות אלו פורסמו על ידי בעבר במסגרת הבלוג שניהלתי בגלובס : 1.      חינוך אני [...]