Uncategorized — 24 May 2020
לחצות את הרוביקון

*לחצות את הרוביקון*
*כשיוליוס קיסר חצה את נהר הרוביקון עם גיסותיו בדרך לרומא כתגובה על הוראת הסנאט לפיה עליו להתייצב לבדו ללא חייליו, הוא טבע מושג אלמותי שמשמעו לעשות *מעשה שאין ממנו חזרה.*
*ביבי מתקרב היום לרוביקון שלו! ההסתה הנמשכת כנגד מי שהעז להגיש נגדו כתב אישום , הסתה הגולשת לאיטה להסתה נגד ביהמ”ש, *דברים ששמענו היום מהשר לביטחון פנים אמיר אוחנה לפיהם הוא מודאג שמא שופטים משתפים פעולה עם עיתונאים ובמשמע מדליפים להם, אליה מתלווה הידיעה לפיה הליכוד ארגן 50 אוטובוסים ללוות את נתנייהו לבית המשפט.
* האמירה האמורה היא מעין אות אזהרה לבית המשפט אשר יצטרך להתעלם מהרעש הסביבתי .
*ביהמ”ש יצטרך לבודד את עצמו מכל ההתרחשויות הפוליטיות האמורות.
*אני צופה כי בשלב כזה או אחר סנגוריו של ביבי ינסו לפסול את הרכב השופטים בטיעון כזה או אחר על פיו, השופטים מגלים דעה מוקדמת או עוינות לנאשם , בקשה כזו תלווה בהד תקשורתי נרחב כולל התבטאויות פוליטיקאים מהליכוד, נגד ההרכב.
*סביר כי בקשה כזו תעלה בערעור מיידי לעליון ולהערכתי בדומה למרבית בקשות הפסילה- תידחה. (דיון בערעור על בקשת פסילה עולה באופן מיידי לבית המשפט העליון , כחריג לכלל שאין ערעורי ביניים בפלילים להבדיל ממשפט אזרחי).
*אני צופה כי בקשה זו תהיה בגדר חציית הרוביקון של נתנייהו עם גייסות הבייס שלו, תוך מתקפה על בית המשפט בניסיון ליצור דה לגיטימציה לכל פסיקה של המוטב היושב בדינו*.
*האם בעקבות בקשה כזו תושג עיסקת טיעון? ראו פוסט קונקרטי שפירסמתי בנושא , על הבעייתיות של עבירת השוחד מבחינתו של ביבי ( תיק 4000,) אלא שגם בתיק 1000 גם אם ביבי מואשם במרמה והפרת אמונים, הרי למעשה זהו תיק שוחד קלאסי שמכונה בז’רגון המקצועי “שלח לחמך”, וגם אם מדובר באישום נמוך יחסית לשוחד, הנסיבות יכולות להביא את ביהמ”ש לפסוק כי מדובר בעבירה שיש עימה קלון .
( צריך לזכור כי לביהמ”ש סמכות להרשיע נאשם בעבירה אחרת הנגלית מתוך העובדות אך סמכות הענישה מוגבלת לעבירה המקורית).
יוליוס קיסר בהחלטה לחצות את הרוביקון, אמר “הפור נפל”, כזכור הסנאט נכנע לקיסר, האם במקרה של חצית הרוביקון על ידי ביבי התביעה תרים דגל לבן תלך לקראתו בעיסקת טיעון? בדומה למהלכים לענין רעייתו בפרשת החמגשיות , או העיסקה שהוצעה בפרשת קצב? זוהי שאלה שתישאר פתוחה לבוא היום.
שבוע טוב
@gizmoron.com

Related Articles

Share

About Author

Gabriel

Gabriel Benami- LLB- University of Tel Aviv, LLM- University of Bar Ilan, MA (political science/national security) University of Haifa & The National Security College

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>