Economy Technology — 31 January 2012
<!--:HE-->לאן הולך שוק הסלולר<!--:-->

חברות הסלולר הופתעו כמו כל ארגון שאינו קורא את המפה נכון.

הן התרגלו משך שנים למשרד תקשורת – רגולטור שמדבר הרבה ועושה מעט, אלא שהיוצרות השתנו שלא לומר התהפכו, והרגולטור מוביל את השוק לתחרות.

אחד הדברים הנדרשים מכל חברה הוא לקרוא את המפה וההתפתחויות החזויות בשוק ולעדכן את תחזיותיהן והערכותיהן מדי שנה בשנה.  מתחזיות אלו יש לגזור את תוכניות העבודה של כל חברה .

בתנאי התחרות החדשים משורטטים גבולות ותחומים מחדש.

שוק הסלולר יכנס לתחרות ב- 3 נושאים, בשים לב להתפתחות ושכלול הסמארטפונים והתעבורה האינטרנטית :

הנושא הראשון -תמחור השיחות.- כאן צריך לזכור כי השיחות שירות ה-  SMS  שהיו לפני עשור האלמנט המכניס ביותר של החברות , ירדו בעצם מגדולתן. האפליקציות  בשוק הסמארטפונים מאפשרות היום שיחות והעברת הודעות חינמיות בין מנויים לרבות בשיחות בינלאומיות, בין אם מדובר באפליקציה של סקייפ, וויבר או whats up  וכו’ . ככל שאפליקציות אלו ישתכללו ויהיו זמינות יותר לבעלי הסמארטפונים כך גם ערכן של השיחות בחברות ירד וילך.

השיחות יהיו בעלות ערך לאנשים שעיקר השימוש שלהם בסלולר הוא דיבור ואין להם ענין בגלישה הסלולרית,  אלו יקבלו את מבוקשם בחברות הסלולר הוירטואליות שנישה זו תהפוך ללחם והמלח שלהן.

הנושא השני- הגלישה הסלולרית- להערכתי זהו השוק המתפתח ביותר בעולם הסלולר . הגלישה תושפע בעיקר מ-  3 גורמים:

הראשון- רוחב הפס של הרשת הסלולרית ומהירות הגלישה הנגזרת ממנו , דבר שיחייב את החברות הותיקות להשקיע בדור חדש מתגים או לשדרג את הקיים באופן שיאפשר תעבורה מהירה ורציפה (בלי ניתוקים)  במהלך גלישה באינטרנט סלולרי .

השני -תמחור הגלישה – זהו אלמנט שיחייב את כל חברות הסלולר והבידול יגזר  בעיקר מנפח הגלישה ומהירותה .

השלישי - ההתפתחות ועליית הרמה של  הסמארטפונים והטאבלטים,   כאשר היצרניות מצליחות לפתח מכשירים בעלי יכולות המתקרבות לאלו של נוטבוקים , (למעט ההקלדה). הן מבחינת המעבדים המותקנים בהם והן מבחינת תוכנת ההפעלה המותקנת בהם מבחינה זו 2 התוכנות העיקריות בשוק זו של אפל וזו של אנדרואיד בהחלט מצביעות על הכוון .

הנושא השלישירמת השירות ללקוחות , כאשר רמת שירות נמוכה תביא בהכרח לאובדן לקוחות.

חברות הסלולר שרכשו את חברות השיחות הבינלאומיות העוסקות במקביל במתן שירותי גלישה (ISP) צריכות להתחיל להתמודד על שותפות במיזם תשתית האינטרנט של חברת החשמל.

מדובר להערכתי בהתמודדות החשובה ביותר מזה שנים בתחום התקשורת .

תשתית זו תאפשר לחברות להרחיב את סל המוצרים שלהן , לרבות כניסה עתידית לתחום העברה של שידורי הטלביזיה באמצעות התשתיות האינטרנטיות (כבר כיום מספקת חברת YES   את שירות , ה- VOD  שלה באמצעות תווך אינטרנטי.

חברות הסלולר הופתעו כמו כל ארגון שאינו קורא את המפה נכון.

הן התרגלו משך שנים למשרד תקשורת – רגולטור שמדבר הרבה ועושה מעט, אלא שהיוצרות השתנו שלא לומר התהפכו, והרגולטור מוביל את השוק לתחרות.

אחד הדברים הנדרשים מכל חברה הוא לקרוא את המפה וההתפתחויות החזויות בשוק ולעדכן את תחזיותיהן והערכותיהן מדי שנה בשנה.  מתחזיות אלו יש לגזור את תוכניות העבודה של כל חברה .

בתנאי התחרות החדשים משורטטים גבולות ותחומים מחדש.

שוק הסלולר יכנס לתחרות ב- 3 נושאים, בשים לב להתפתחות ושכלול הסמארטפונים והתעבורה האינטרנטית :

הנושא הראשון – השיחות ואוכלוסיית היעד שלהן.- כאן צריך לזכור כי השיחות שירות ה-  SMS  שהיו לפני עשור האלמנט המכניס ביותר של החברות , ירדו בעצם מגדולתן. האפליקציות  בשוק הסמארטפונים מאפשרות היום שיחות והעברת הודעות חינמיות בין מנויים לרבות בשיחות בינלאומיות, בין אם מדובר באפליקציה של סקייפ, וויבר או whats up  וכו’ . ככל שאפליקציות אלו ישתכללו ויהיו זמינות יותר לבעלי הסמארטפונים כך גם ערכן של השיחות בחברות ירד וילך.

השיחות יהיו בעלות ערך לאנשים שעיקר השימוש שלהם בסלולר הוא דיבור ואין להם ענין בגלישה הסלולרית,  אלו יקבלו את מבוקשם בחברות הסלולר הוירטואליות שנישה זו תהפוך ללחם והמלח שלהן.

הנושא השני- הגלישה הסלולרית- להערכתי זהו השוק המתפתח ביותר בעולם הסלולר . הגלישה תושפע בעיקר מ-  3 גורמים:

הראשון- רוחב הפס של הרשת הסלולרית ומהירות הגלישה הנגזרת ממנו , דבר שיחייב את החברות הותיקות להשקיע בדור חדש מתגים או לשדרג את הקיים באופן שיאפשר תעבורה מהירה ורציפה (בלי ניתוקים)  במהלך גלישה באינטרנט סלולרי .

השני -תמחור הגלישה – זהו אלמנט שיחייב את כל חברות הסלולר והבידול יגזר  בעיקר מנפח הגלישה ומהירותה .

השלישי - ההתפתחות ועליית הרמה של  הסמארטפונים והטאבלטים,   כאשר היצרניות מצליחות לפתח מכשירים בעלי יכולות המתקרבות לאלו של נוטבוקים , (למעט ההקלדה). הן מבחינת המעבדים המותקנים בהם והן מבחינת תוכנת ההפעלה המותקנת בהם מבחינה זו 2 התוכנות העיקריות בשוק זו של אפל וזו של אנדרואיד בהחלט מצביעות על הכוון .

הנושא השלישירמת השירות ללקוחות , כאשר רמת שירות נמוכה תביא בהכרח לאובדן לקוחות.

חברות הסלולר שרכשו את חברות השיחות הבינלאומיות העוסקות במקביל במתן שירותי גלישה (ISP) צריכות להתחיל להתמודד על שותפות במיזם תשתית האינטרנט של חברת החשמל.

מדובר להערכתי בהתמודדות החשובה ביותר מזה שנים בתחום התקשורת .

תשתית זו תאפשר לחברות להרחיב את סל המוצרים שלהן , לרבות כניסה עתידית לתחום העברה של שידורי הטלביזיה באמצעות התשתיות האינטרנטיות (כבר כיום מספקת חברת YES   את שירות , ה- VOD  שלה באמצעות תווך אינטרנטי.

חברות הסלולר הופתעו כמו כל ארגון שאינו קורא את המפה נכון.

הן התרגלו משך שנים למשרד תקשורת – רגולטור שמדבר הרבה ועושה מעט, אלא שהיוצרות השתנו שלא לומר התהפכו, והרגולטור מוביל את השוק לתחרות.

אחד הדברים הנדרשים מכל חברה הוא לקרוא את המפה וההתפתחויות החזויות בשוק ולעדכן את תחזיותיהן והערכותיהן מדי שנה בשנה.  מתחזיות אלו יש לגזור את תוכניות העבודה של כל חברה .

בתנאי התחרות החדשים משורטטים גבולות ותחומים מחדש.

שוק הסלולר יכנס לתחרות ב- 3 נושאים, בשים לב להתפתחות ושכלול הסמארטפונים והתעבורה האינטרנטית :

הנושא הראשון – השיחות ואוכלוסיית היעד שלהן.- כאן צריך לזכור כי השיחות שירות ה-  SMS  שהיו לפני עשור האלמנט המכניס ביותר של החברות , ירדו בעצם מגדולתן. האפליקציות  בשוק הסמארטפונים מאפשרות היום שיחות והעברת הודעות חינמיות בין מנויים לרבות בשיחות בינלאומיות, בין אם מדובר באפליקציה של סקייפ, וויבר או whats up  וכו’ . ככל שאפליקציות אלו ישתכללו ויהיו זמינות יותר לבעלי הסמארטפונים כך גם ערכן של השיחות בחברות ירד וילך.

השיחות יהיו בעלות ערך לאנשים שעיקר השימוש שלהם בסלולר הוא דיבור ואין להם ענין בגלישה הסלולרית,  אלו יקבלו את מבוקשם בחברות הסלולר הוירטואליות שנישה זו תהפוך ללחם והמלח שלהן.

הנושא השני- הגלישה הסלולרית- להערכתי זהו השוק המתפתח ביותר בעולם הסלולר . הגלישה תושפע בעיקר מ-  3 גורמים:

הראשון- רוחב הפס של הרשת הסלולרית ומהירות הגלישה הנגזרת ממנו , דבר שיחייב את החברות הותיקות להשקיע בדור חדש מתגים או לשדרג את הקיים באופן שיאפשר תעבורה מהירה ורציפה (בלי ניתוקים)  במהלך גלישה באינטרנט סלולרי .

השני -תמחור הגלישה – זהו אלמנט שיחייב את כל חברות הסלולר והבידול יגזר  בעיקר מנפח הגלישה ומהירותה .

השלישי - ההתפתחות ועליית הרמה של  הסמארטפונים והטאבלטים,   כאשר היצרניות מצליחות לפתח מכשירים בעלי יכולות המתקרבות לאלו של נוטבוקים , (למעט ההקלדה). הן מבחינת המעבדים המותקנים בהם והן מבחינת תוכנת ההפעלה המותקנת בהם מבחינה זו 2 התוכנות העיקריות בשוק זו של אפל וזו של אנדרואיד בהחלט מצביעות על הכוון .

הנושא השלישירמת השירות ללקוחות , כאשר רמת שירות נמוכה תביא בהכרח לאובדן לקוחות.

חברות הסלולר שרכשו את חברות השיחות הבינלאומיות העוסקות במקביל במתן שירותי גלישה (ISP) צריכות להתחיל להתמודד על שותפות במיזם תשתית האינטרנט של חברת החשמל.

מדובר להערכתי בהתמודדות החשובה ביותר מזה שנים בתחום התקשורת .

תשתית זו תאפשר לחברות להרחיב את סל המוצרים שלהן , לרבות כניסה עתידית לתחום העברה של שידורי הטלביזיה באמצעות התשתיות האינטרנטיות (כבר כיום מספקת חברת YES   את שירות , ה- VOD  שלה באמצעות תווך אינטרנטי.

חברות שלא ישכילו להתאים עצמן לשינויים בתחום התקשורת ישארו מאחור ויהוו יעד רכישה של חברות אחרות.

חברות הסלולר הופתעו כמו כל ארגון שאינו קורא את המפה נכון.

הן התרגלו משך שנים למשרד תקשורת – רגולטור שמדבר הרבה ועושה מעט, אלא שהיוצרות השתנו שלא לומר התהפכו, והרגולטור מוביל את השוק לתחרות.

אחד הדברים הנדרשים מכל חברה הוא לקרוא את המפה וההתפתחויות החזויות בשוק ולעדכן את תחזיותיהן והערכותיהן מדי שנה בשנה.  מתחזיות אלו יש לגזור את תוכניות העבודה של כל חברה .

בתנאי התחרות החדשים משורטטים גבולות ותחומים מחדש.

שוק הסלולר יכנס לתחרות ב- 3 נושאים, בשים לב להתפתחות ושכלול הסמארטפונים והתעבורה האינטרנטית :

הנושא הראשון – השיחות ואוכלוסיית היעד שלהן.- כאן צריך לזכור כי השיחות שירות ה-  SMS  שהיו לפני עשור האלמנט המכניס ביותר של החברות , ירדו בעצם מגדולתן. האפליקציות  בשוק הסמארטפונים מאפשרות היום שיחות והעברת הודעות חינמיות בין מנויים לרבות בשיחות בינלאומיות, בין אם מדובר באפליקציה של סקייפ, וויבר או whats up  וכו’ . ככל שאפליקציות אלו ישתכללו ויהיו זמינות יותר לבעלי הסמארטפונים כך גם ערכן של השיחות בחברות ירד וילך.

השיחות יהיו בעלות ערך לאנשים שעיקר השימוש שלהם בסלולר הוא דיבור ואין להם ענין בגלישה הסלולרית,  אלו יקבלו את מבוקשם בחברות הסלולר הוירטואליות שנישה זו תהפוך ללחם והמלח שלהן.

הנושא השני- הגלישה הסלולרית- להערכתי זהו השוק המתפתח ביותר בעולם הסלולר . הגלישה תושפע בעיקר מ-  3 גורמים:

הראשון- רוחב הפס של הרשת הסלולרית ומהירות הגלישה הנגזרת ממנו , דבר שיחייב את החברות הותיקות להשקיע בדור חדש מתגים או לשדרג את הקיים באופן שיאפשר תעבורה מהירה ורציפה (בלי ניתוקים)  במהלך גלישה באינטרנט סלולרי .

השני -תמחור הגלישה – זהו אלמנט שיחייב את כל חברות הסלולר והבידול יגזר  בעיקר מנפח הגלישה ומהירותה .

השלישי - ההתפתחות ועליית הרמה של  הסמארטפונים והטאבלטים,   כאשר היצרניות מצליחות לפתח מכשירים בעלי יכולות המתקרבות לאלו של נוטבוקים , (למעט ההקלדה). הן מבחינת המעבדים המותקנים בהם והן מבחינת תוכנת ההפעלה המותקנת בהם מבחינה זו 2 התוכנות העיקריות בשוק זו של אפל וזו של אנדרואיד בהחלט מצביעות על הכוון .

הנושא השלישירמת השירות ללקוחות , כאשר רמת שירות נמוכה תביא בהכרח לאובדן לקוחות.

חברות הסלולר שרכשו את חברות השיחות הבינלאומיות העוסקות במקביל במתן שירותי גלישה (ISP) צריכות להתחיל להתמודד על שותפות במיזם תשתית האינטרנט של חברת החשמל.

מדובר להערכתי בהתמודדות החשובה ביותר מזה שנים בתחום התקשורת .

תשתית זו תאפשר לחברות להרחיב את סל המוצרים שלהן , לרבות כניסה עתידית לתחום העברה של שידורי הטלביזיה באמצעות התשתיות האינטרנטיות (כבר כיום מספקת חברת YES   את שירות , ה- VOD  שלה באמצעות תווך אינטרנטי.

חברות שלא ישכילו להתאים עצמן לשינויים בתחום התקשורת ישארו מאחור ויהוו יעד רכישה של חברות אחרות.

בנפרד להערכתי תתגבר התחרות בין יצרניות המעבדים המותאמים לסמארטפונים ובכללם חברות כמו Nvidia טכסס אינסטרומנט ARM (השולטת בשוק המעבדים)  וכמובן אינטל המבקשת להגדיל את נתח השוק שלה בתחום זה.

חברות הסלולר הופתעו כמו כל ארגון שאינו קורא את המפה נכון.

הן התרגלו משך שנים למשרד תקשורת – רגולטור שמדבר הרבה ועושה מעט, אלא שהיוצרות השתנו שלא לומר התהפכו, והרגולטור מוביל את השוק לתחרות.

אחד הדברים הנדרשים מכל חברה הוא לקרוא את המפה וההתפתחויות החזויות בשוק ולעדכן את תחזיותיהן והערכותיהן מדי שנה בשנה.  מתחזיות אלו יש לגזור את תוכניות העבודה של כל חברה .

בתנאי התחרות החדשים משורטטים גבולות ותחומים מחדש.

שוק הסלולר יכנס לתחרות ב- 3 נושאים, בשים לב להתפתחות ושכלול הסמארטפונים והתעבורה האינטרנטית :

הנושא הראשון – השיחות ואוכלוסיית היעד שלהן.- כאן צריך לזכור כי השיחות ושירות ה-  SMS  שהיו לפני עשור האלמנט המכניס ביותר של החברות , ירדו בעצם מגדולתן. האפליקציות  בשוק הסמארטפונים מאפשרות היום שיחות והעברת הודעות חינמיות בין מנויים לרבות בשיחות בינלאומיות, בין אם מדובר באפליקציה של סקייפ, וויבר או what’sapp  וכו’ . ככל שאפליקציות אלו ישתכללו ויהיו זמינות יותר לבעלי הסמארטפונים כך גם ערכן של השיחות בחברות ירד וילך.

השיחות יהיו בעלות ערך לאנשים שעיקר השימוש שלהם בסלולר הוא דיבור ואין להם ענין בגלישה הסלולרית,  אלו יקבלו את מבוקשם בחברות הסלולר הוירטואליות שנישה זו תהפוך ללחם והמלח שלהן.

הנושא השני- הגלישה הסלולרית- להערכתי זהו השוק המתפתח ביותר בעולם הסלולר . הגלישה תושפע בעיקר מ-  3 גורמים:

הראשון- רוחב הפס של הרשת הסלולרית ומהירות הגלישה הנגזרת ממנו , דבר שיחייב את החברות הותיקות להשקיע בדור חדש מתגים או לשדרג את הקיים באופן שיאפשר תעבורה מהירה ורציפה (בלי ניתוקים)  במהלך גלישה באינטרנט סלולרי .

השני -תמחור הגלישה – זהו אלמנט שיחייב את כל חברות הסלולר והבידול יגזר  בעיקר מנפח הגלישה ומהירותה .

השלישי - ההתפתחות ועליית הרמה של  הסמארטפונים והטאבלטים,   כאשר היצרניות מצליחות לפתח מכשירים בעלי יכולות המתקרבות לאלו של נוטבוקים , (למעט ההקלדה). הן מבחינת המעבדים המותקנים בהם והן מבחינת תוכנת ההפעלה המותקנת בהם מבחינה זו 2 התוכנות העיקריות בשוק זו של אפל וזו של אנדרואיד בהחלט מצביעות על הכוון .

הנושא השלישירמת השירות ללקוחות , כאשר רמת שירות נמוכה תביא בהכרח לאובדן לקוחות.

חברות הסלולר שרכשו את חברות השיחות הבינלאומיות העוסקות במקביל במתן שירותי גלישה (ISP) צריכות להתחיל להתמודד על שותפות במיזם תשתית האינטרנט של חברת החשמל.

מדובר להערכתי בהתמודדות החשובה ביותר מזה שנים בתחום התקשורת .

תשתית זו תאפשר לחברות להרחיב את סל המוצרים שלהן , לרבות כניסה עתידית לתחום העברה של שידורי הטלביזיה באמצעות התשתיות האינטרנטיות (כבר כיום מספקת חברת YES   את שירות , ה- VOD  שלה באמצעות תווך אינטרנטי.

חברות שלא ישכילו להתאים עצמן לשינויים בתחום התקשורת ישארו מאחור ויהוו יעד רכישה של חברות אחרות.

בנפרד להערכתי תתגבר התחרות בין יצרניות המעבדים המותאמים לסמארטפונים ובכללם חברות כמו Nvidia טכסס אינסטרומנט ARM (השולטת בשוק המעבדים)  וכמובן אינטל המבקשת להגדיל את נתח השוק שלה בתחום זה.

Related Articles

Share

About Author

Gabriel

Gabriel Benami- LLB- University of Tel Aviv, LLM- University of Bar Ilan, MA (political science/national security) University of Haifa & The National Security College

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>