Economy Politics — 30 November 2011
<!--:HE-->גוש האירו- קריסה ? או אולי אירו חדש<!--:-->

ככל שמשבר החובות באירופה הולך ונמשך כך חודרת יותר ויותר התובנה לפיה הכלכלות האירופאיות חייבות פתרון חדש ודרמטי.

נכון לעת הזו ספינת גוש האירו דוהרת לה במלוא העוצמה לעבר התרסקות הגוש בדיוק כמו הטיטניק שדהרה במלוא העוצמה לקרחון שהביא לסופה והשאלה הגדולה היא איך להציל את אלו הנמצאים על הסיפון וכמה שיותר ומינימום נזקים.

הקונספציה הנוכחית העומדת בבסיס האירו קרסה.

אם במהלך השנה וחצי החולפות אירופה לא השכילה להבין שרק גישה של סולידריות מצד אחד וויתור על הסוברניות הפנימית מצד שני יכולה להוביל לפתרון הבעיה, נראה כאילו כעת הרעיון הבשיל אם כי קצת מאוחר מדי, במיוחד כאשר הבנקים הצרפתיים מעורבים עד צווארם במשבר החובות בגין החזקות אג”ח של מדינות כמו איטליה ספרד יוון וכיו”ב ובמקביל גם מקומם של בנקים גרמניים לא נפקד משורת המלווים .

לכאורה כל אחת מהמדינות השקועות בחובות נטלה על עצמה משימה קשה לצמצום חובותיה, אך השאלה הקשה היא האם כל אחת מהן תצליח לעמוד במשימה, להערכתי האישית המשימה היא כמעט בלתי אפשרית.

בשים לב לעובדה שראשי כל מדינה הם פוליטיקאים אזי ההצלחה עומדת בסימן שאלה עם סימן קריאה חד משמעי , זאת לאור הצורך של כל פוליטיקאי לשלם לבוחריו במטבע כלכלי פנימי , (משרות העלאות הרחבה של שירותים ציבוריים, וכו’) אזי ניתן לרשום מראש את הכישלון בתוכניות החילוץ למיניהן, לרבות זו האחרונה הנוגעת להגדלת הנזילות במערכת הפיננסית האירופאית, מהלך שיכול להועיל לזמן קצר, אך לא מעבר לכך, מאחר ואת הר החובות שצברו מדינות אירופה השונות, לא ניתן להעלים, גם לא בלהטוט פיננסי כזה או אחר.

ברברה טוכמן בספרה מצעד האיוולת מטרויה ועד ויאטנם (הוצאת מעריב 1986) כותבת כי תופעת האיוולת אינה תלויה בתקופה או במקום, אין היא קשורה לצורה זו או אחרת של משטר והיא קיימת במלוכה באוליגרכיה ובדמוקרטיה במידה שווה, היא מונה רכיבים האופייניים לאיוולת:

“קיפאון או סטגנציה של השכל- דרכם של שליטים להתמיד ברעיונות שבהם החלו את דרכם – הם קרקע פורייה לאיוולת.”

“בשלבו הראשון קובע קובע קיפאון השכל את העקרונות והתחומים החלים על בעיה פוליטית, בשלבו השני כאשר מתחילים להופיע הניגודים והכישלונות בביצוע, העקרונות הראשונים מתקשחים, זהו הזמן שבו , אם נוהגים בחוכמה , אפשריים בחינה ומחשבה חדשה ושינוי מגמה , אך הם נדירים. מדיניות המושתת על טעות גדולה ומתחזקת ולעולם איננה נסוגה. העיקשות להחזיק בטעות היא הבעיה”.

 אז מה בכל זאת ניתן לעשות ? מה יש באפשרותן של הכלכלות המובילות של גוש האירו לעשות מלבד צעידה איטית לתוך תהום ?

לכאורה קיים רעיון ישן חדש ששימש לא מעט מדינות כאשר עמדו על סף פשיטת רגל, או אף פשטו את הרגל.

הרעיון להשקפתי צריך להיות החלפת האירו באירו חדש .

בתחילה ה”אירו החדש” יהיה מטבע וירטואלי שישמש כהלך חוקי רק במדינות מגוש האירו שיגבשו אמנה לפיה הן יוותרו על חלק מהסוברניות הפיסקלית שלהן ויסכימו כי התקציב השנתי שלהן יתואם עם רשויות גוש האירו וגרעונן יהיה באותה מידה שיחליטו על כך רשויות גוש האירו החדש להם גם תהיה סמכות וטו על התקציב המדינתי שיחרוג מהגבולות שיציבו.

האשראי  החיצוני של כל מדינה יוגבל בהתאם ליחס שיקבע בין התוצר המדינתי והחוב הלאומי  ואישור הרשויות הפיסקליות של גוש האירו. האשראי הפנימי בתוך הגוש יוגבל בהתאם להלימות ההון שתקבע על ידי הבנק המרכזי האירופי.

בשלב ראשון האירו החדש ישמש רק לצרכי המרה  ומתן אשראי למדינות גוש האירו שיחתמו על האמנה החדשה, ולא כהלך חוקי בין האזרחים.

מה יהיה על המדינות שלא יחתמו על האמנה? אלו יוכלו להשתמש באירו הישן עד מועד שיקבע, אך יכולתן ללוות כספים בתוך גוש האירו בין באופן ישיר ובין על ידי אג”חים שיונפקו תוגבל למעשה ותיגזר ממידת האמון שתהיה ביכולת השיקום העצמי שלהן. בעיני סביר להניח כי לפחות חלק מאותן  מדינות יעדיפו להצטרף לאמנה החדשה . למעשה מדובר במהלך לחץ שיזרז את החתימה על האמנה החדשה (מהלך רגיל היה מחייב חודשים ארוכים של אשרור האמנה בכל מדינה ומדינה).

כאמור באופן זה יוכלו המדינות החזקות בגוש האירו להעמיד בפני אותן מדינות את הבחירה בין 2 חלופות; או הצטרפות לאמנה עם משמעת תקציבית , או שאותן מדינות יחויבו למעשה לעזוב את גוש האירו.

ההלוואות שניטלו על ידי המדינות האירופאיות השונות יומרו לאירו חדש . החזר ההלואות המדינתיות בתוך האיחוד האירופי יוכל להתבצע בפועל במטבע האירו החדש בלבד.

כמובן שתעלה השאלה מה גורלן של מדינות חיצוניות לאיחוד שהחזיקו באירו הישן כחלק מרזרבות המטבע שלהן? אלו ימשיכו להחזיק באירו עד להנפקת שטרות האירו החדש על פי שער המרה שיקבע.

אשר לאג”חים של המדינות השונות התשובה צריכה להיות שאותן מדינות יוכלו להחליף אג”חים של מדינות שיצטרפו למטבע החדש על פי האמנה החדשה, או לחכות לצעדי המדינות שיפלטו ולא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן, קרי יפשטו רגל.

התשלום ברזרבות מטבע האירו במסחר היום יומי יהיה על פי שער המרה ביחס לאירו החדש שיקבע על ידי מנהלי גוש האירו .

אין ספק כי מהלך כאמור יצור בתחילה  טלטלה חזקה בשוקי המטבע בעולם , אך הטלטלה שתיוצר כפועל יוצא של התמוטטות גוש האירו תהיה חריפה הרבה יותר, ותגרור אחריה צונאמי פיננסי, כלכלי וחברתי שהעולם יצא ממנו רק אחרי שנים רבות.

להשקפתי האישית טובתה של כלכלת אירופה מחייבת יציאתן של מספר מדינות אל מחוץ לגוש האירו. ושיקום כלכלתן באופן עצמאי עם סיוע מקרן המטבע הבינלאומית, תוך השארותן באיחוד האירופי.

אירופה נמצאת על סיפו של מיתון כבד וקריסה כלכלית חברתית שאת תוצאותיה קשה לנבא עתה.

רק מהלך דרמטי של מנהיגי גוש האירו יוציא אותו מהמצב הקיים כאשר מהלך דרמטי כאמור יכול לדחוף את כל המדינות החברות היום במהירות לקראת איחוד פיסקאלי של גוש האירו, מהלך שיביא קץ להתפרעות התקציבית של חלק ממדינות הגוש , כאשר פיתוח הכלכלה של גוש האירו יהיה בהתאמה ליכולות של כל מדינה ומדינה.

להלן מספר  פוסטים קודמים בנושא:

הפרעה דו קוטבית של שוקי ההון בעולם

http://gizmoron.com/HE/2011/10/hebrew-%d7%94%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%95-%d7%a7%d7%95%d7%98%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99/

מליהמן ברדרס ועד האיחוד האירופי

http://gizmoron.com/HE/2011/06/the-way-from-lehman-brothers-to-the-eu-and-the-pigs-crisis-lack-of-understanding-in-crisis-management/

דרושה תוכנית מרשל חדשה לאירופה

http://gizmoron.com/HE/2011/09/hebrew-%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94/

אובמה מרקל סרקוזי וחלון ההזדמנויות שאבד

http://gizmoron.com/HE/2011/09/hebrew-%d7%90%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%9c-%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95/

 

Related Articles

Share

About Author

Gabriel

Gabriel Benami- LLB- University of Tel Aviv, LLM- University of Bar Ilan, MA (political science/national security) University of Haifa & The National Security College

(1) Reader Comment

  1. כותב בחסד, נהנה לקרוא את תבונותיך הרבות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>