Uncategorized — 24 March 2020
ברבור שחור

*ברבור שחור*
*עניינה של תאוריית הברבור השחור, הוא באירועים נדירים, אשר לכאורה לא ניתן היה לחזותם, אך בדיעבד יש להם הסבר לוגי.
בד”כ המושג משמש כלכלנים לתיאור אירוע כלכלי יוצא דופן , דוגמת אירועי הסאב פריים בשנת 2008 .
* הכאוס הכלכלי בעקבות התפשטות וירוס הקורונה , נמנה עם בקטגוריה האמורה.
* בדיעבד ניתן היה לחזות את ההתפרצות האמורה, שכן הוירוס קוביד 19 נמנה עם משפחת הקורונה, שהיכה במזרח בשנת 2001-2, וכונה אז וירוס הסארס. או וירוס המארס, השייך אף הוא למשפחת הקורונה.
* העובדה שבעבר ארגון הבריאות העולמי הצליח לבלום את התפשטות הסארס, מנעה דה פאקטו פיתוח חיסון נגד הוירוס, שכן אין בנמצא חברת תרופות אשר תשקיע סכומי עתק בפיתוח חיסון אשר ספק אם יהיה בכלל בשימוש.
* מדוע עתה?- הגלובליזציה שהייתה בתחילתה בראשית שנות ה- 2000 , התעצמה במכפלות. לא מדובר באפליקציות אינטרנטיות, אלא בבום של טיסות/ תיירות, כמעט בכל מקום אפשרי, בין באירופה, בין במזרח ובין בארה”ב.
במצב האמור היה צריך להיות ברור כי , לא ניתן יהיה להכיל, התפרצות של וירוס חדש בלתי מוכר.
* לי זה לא יקרה- ראשי מדינות , כלכלנים, אנשי רפואה התעלמו מאיתותי שנות ה 2000 ולא סברו כי מכה מעין זו יכולה להתרחש במשמרתם, ניתן לומר כי הסחר והתעבורה הגלובלית ניטרלו כל אפשרות מעשית לעצור ולבחון את המצב. מלחמת הסחר בין ארה”ב לסין הייתה קשורה להיקפי יצוא/ יבוא ולא לגלובליזציה עצמה.
כאשר המנהיגות מתעלמת מסיכונים ונהנית מהגאות, כלכלית מסחרית וכו’ הפגיעה שמגיעה ( והגיעה) היא בגדר הפתעה וההיסטריה הנגזרת מחוסר המוכנות בעיצומה.
* אם נלך לאחור , כך היה עת אוניית הפאר ( של אותם ימים ) הטיטאניק פגעה הקרחון וירדה למצולות ועוד עימה רוב רובם של נוסעיה.
100 שנה בדיוק אחרי אסון הטיטאניק ( 1912) ירדה למצולות אוניית הקרוז החדשה קוסטה קונקורדיה ( 2012) הפעם רוב נוסעיה ניצלו כולל רב החובל שנמלט ראשון מהספינה הטובעת.
* ככל שהזמן חולף ומתרחקים מהאירוע הנטייה היא לשכוח ולהדחיק סיכונים .
* אני מניח שתוך פרק זמן של שנה ימצא חיסון לקוביד 19, ולאט לאט הכלכלה העולמית תחזור לפעילות אינטנסיבית, הגלובליזציה על גווניה השונים תחזור עם כי באיטיות מסוימת עד שהיקפה יחזור שוב לממדים שהיו .
* בין לבין גם תקציבי מוסדות הבריאות יחזרו למתכונת הלוקחת סיכונים.
* אלא שפרשי האפוקליפסה החדשים ובראשם סין יחזרו גם הם לפעילות בקצב מלא והברבור השחור הבא יפרוש כנפיים, הוא יראה רק לפני ההתרחשויות שיאירו אותו , אחד מאותם אירועים “הזוכים” להתעלמות ולעיתים אף ללעג , הוא נושא איכות הסביבה והפשרת הקרחונים/ הקטבים
שבת שלום
@gizmoron.com

Related Articles

Share

About Author

Gabriel

Gabriel Benami- LLB- University of Tel Aviv, LLM- University of Bar Ilan, MA (political science/national security) University of Haifa & The National Security College

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>