Politics Security — 03 April 2012
<!--:HE-->סיפורי כיפה אדומה ערב פסח<!--:-->

בין כיפה אדומה לכיפת ברזל

ראש הממשלה בנימין נתנייהו מהלך אימים על הציבור.

לאחרונה ביקר ונזף בכל מי שדורש להוריד את נטל המיסים בטענה כי המיסים דרושים למדינה על מנת לממן רכישת מערכו של כיפת ברזל.

העובדה כי ההצטיידות במערכות  אלו ממומנות בחלקן הגדול על ידי ארצות הברית אינה מעלה ואינה מורידה מבחינתו.

וכך הפכה כיפת ברזל האיצטלה שמאחריה מסתתר ראש הממשלה  , שר המיסים האמיתי של המדינה שהכביד לאחרונה את עולו על האזרחים יותר מכל.

על עבודה ומלאכה ערב פסח

כך נאמר בהגדה של פסח (שמות א’ י”א) :

“ויענונו וישימו עלינו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס.”

ומי שבוחן את הממשלה הנוכחית בראי הפסוק האמור יראה כי מדובר בממשלה המכבידה את עולה על האזרח הפשוט העובד .

זה שמבקש לקנות דיור בר השגה מעמל כפיו, אך במקום זאת הממשלה מעדיפה לתת דיור בר השגה לזה שהכנסתו היא מהמיסים המושתים על זה שעובד, כן אותם חרדים שרכשו דירות במחיר מוזל במודיעין ומכרו אותם מיד אח”כ במחיר מלא בשוק החופשי.

זה שהיה שר האוצר בעת שועדת בכר הפכה את  חסכונות הפנסיה של  האזרחים לכיס העמוק של בתי ההשקעות.

 וכך תוכניתו הגרנדיוזית של ראש הממשלה לסופר טנקר התכנוני, אשר בחינה מעמיקה שלו חושפת ניסיון לחוקק חוק תכנוני דורסני שיועיל רק לחברות הגדולות ומבקש להותיר  את האזרח הקטן בלי יכולת התמודדות עם תוכניות דורסניות שיפגעו ברכושו, כן רכושו שהוא לכאורה קניין מוגן על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ומה מידתי יותר על פי השקפת עולמה של הממשלה הנוכחית?

אז הממשלה הנוכחית אולי תבנה לנו ערי מסכנות, והאזרח הקטן יראה כיצד חלום הדירה ממשיך להתרחק ממנו לא בתל אביב חו”ח אלא בפריפרייה.

ועוד משהו על עבודה ומלאכה

קרן המטבע הצביעה היום על סיכון של ממש לעתיד הצמיחה של המדינה כפועל יוצא של רמת התעסוקה הנמוכה במגזרים החרדי והערבי, רמה זו נגזרת בין השאר מרמת החינוך הלקויה שלא לומר אף פחות מזה במגזרים הנ”ל, אבל מי שטווח הראייה שלו נגזר ממועדי הבחירות לא יסתכן בנקיטת מדיניות ארוכת טווח שמטרתה השקעה בתשתית האנושית במדינה.

גול עצמי

מדי יום אנו קוראים על  ראש הממשלה ועל  שר הביטחון המכינים  תוכניות והכנות לתקיפה אפשרית באיראן. על הכנות אלו אנו קוראים בעיתונים השונים בסדרת קישקושים שהביאה ל- 2 דברים והם עלייה במחיר הנפט, כאשר מתרגמים את העלייה למחיר הבנזין אנו רואים כי בעצם הממשלה אמורה להנות מעליית המחיר על ידי גבייה נוספת של מיסים עקיפים (בלו + מעמ על הדלק כולל הבלו).

אז ראש הממשלה הואיל ברוב חסדו, (אחרי התבטאותו על המיסים הדרושים לכיפת ברזל) , להפחית מעט ממחיר הדלק לציבור ,זאת אחרי ששר האוצר שלנו יובל שטייניץ הסביר באותו יום שבת ממש, באריכות מדוע אי אפשר ואסור להוריד ולו אגורה אחת ממחיר הבנזין .  טוב ככה הלכה לה  סוללה של כיפת ברזל .

אבל דווקא המשקיעים הזרים לוקחים את הדברים ברצינות רבה ומדירים את רגליהם משוק ההון המקומי, ואפילו בתי ההשקעות מעבירים את כספי הנוסטרו שלהם לחו”ל מה שבטוח בטוח, הפנסיה של העובדים פחות חשובה.

חזרה למקורות  תרבות

נכון שפורים עבר חלף לו אבל בסיטואציה הביטחונית הנוכחית אני לא יכול שלא להיזכר דרך הלצה כמובן, במערבון עטור התהילה – ” הטוב הרע והמכוער”

שם אומר “המכוער” למאן דהוא את המילים הבאות בשעה שהוא יורה בו:

If you want to shoot- shoot don’t talk

עכשיו תפענחו בעצמכם מיהו הטוב מיהו הרע ומיהו המכוער? ( רמז במשחק משתתפים 3 אישים נתנייהו , אחמדיניג’אד ואובמה)

על סקרים ושקרים

ראש הממשלה מתבשם לאחרונה מסקרים המצביעים על כך שאם היו נערכות בחירות עתה , הליכוד בראשותו היה מנצח בהליכה.

וכדאי לו לראש הממשלה לזכור את מה שמיוחס לנשיאנו שמעון פרס שעל פי האגדה אמר לאחר שנחל מפלה בבחירות למרות הסקרים שניבאו לו ניצחון:

עם ישראל אומר אמת בסקרים ומשקר בקלפי.

חג שמח לכולם

בין כיפה אדומה לכיפת ברזל

ראש הממשלה בנימין נתנייהו מהלך אימים על הציבור.

לאחרונה ביקר ונזף בכל מי שדורש להוריד את נטל המיסים בטענה כי המיסים דרושים למדינה על מנת לממן רכישת מערכו של כיפת ברזל.

העובדה כי ההצטיידות במערכות  אלו ממומנות בחלקן הגדול על ידי ארצות הברית אינה מעלה ואינה מורידה מבחינתו.

וכך הפכה כיפת ברזל האיצטלה שמאחריה מסתתר ראש הממשלה  , שר המיסים האמיתי של המדינה שהכביד לאחרונה את עולו על האזרחים יותר מכל.

על עבודה ומלאכה ערב פסח

כך נאמר בהגדה של פסח (שמות א’ י”א) :

“ויענונו וישימו עלינו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס.”

ומי שבוחן את הממשלה הנוכחית בראי הפסוק האמור יראה כי מדובר בממשלה המכבידה את עולה על האזרח הפשוט העובד .

זה שמבקש לקנות דיור בר השגה מעמל כפיו, אך במקום זאת הממשלה מעדיפה לתת דיור בר השגה לזה שהכנסתו היא מהמיסים המושתים על זה שעובד, כן אותם חרדים שרכשו דירות במחיר מוזל במודיעין ומכרו אותם מיד אח”כ במחיר מלא בשוק החופשי.

זה שהיה שר האוצר בעת שועדת בכר הפכה את  חסכונות הפנסיה של  האזרחים לכיס העמוק של בתי ההשקעות.

 וכך תוכניתו הגרנדיוזית של ראש הממשלה לסופר טנקר התכנוני, אשר בחינה מעמיקה שלו חושפת ניסיון לחוקק חוק תכנוני דורסני שיועיל רק לחברות הגדולות ומבקש להותיר  את האזרח הקטן בלי יכולת התמודדות עם תוכניות דורסניות שיפגעו ברכושו, כן רכושו שהוא לכאורה קניין מוגן על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ומה מידתי יותר על פי השקפת עולמה של הממשלה הנוכחית?

אז הממשלה הנוכחית אולי תבנה לנו ערי מסכנות, והאזרח הקטן יראה כיצד חלום הדירה ממשיך להתרחק ממנו לא בתל אביב חו”ח אלא בפריפרייה.

ועוד משהו על עבודה ומלאכה

קרן המטבע הצביעה היום על סיכון של ממש לעתיד הצמיחה של המדינה כפועל יוצא של רמת התעסוקה הנמוכה במגזרים החרדי והערבי, רמה זו נגזרת בין השאר מרמת החינוך הלקויה שלא לומר אף פחות מזה במגזרים הנ”ל, אבל מי שטווח הראייה שלו נגזר ממועדי הבחירות לא יסתכן בנקיטת מדיניות ארוכת טווח שמטרתה השקעה בתשתית האנושית במדינה.

גול עצמי

מדי יום אנו קוראים על  ראש הממשלה ועל  שר הביטחון המכינים  תוכניות והכנות לתקיפה אפשרית באיראן. על הכנות אלו אנו קוראים בעיתונים השונים בסדרת קישקושים שהביאה ל- 2 דברים והם עלייה במחיר הנפט, כאשר מתרגמים את העלייה למחיר הבנזין אנו רואים כי בעצם הממשלה אמורה להנות מעליית המחיר על ידי גבייה נוספת של מיסים עקיפים (בלו + מעמ על הדלק כולל הבלו).

אז ראש הממשלה הואיל ברוב חסדו, (אחרי התבטאותו על המיסים הדרושים לכיפת ברזל) , להפחית מעט ממחיר הדלק לציבור ,זאת אחרי ששר האוצר שלנו יובל שטייניץ הסביר באותו יום שבת ממש, באריכות מדוע אי אפשר ואסור להוריד ולו אגורה אחת ממחיר הבנזין .  טוב ככה הלכה לה  סוללה של כיפת ברזל .

אבל דווקא המשקיעים הזרים לוקחים את הדברים ברצינות רבה ומדירים את רגליהם משוק ההון המקומי, ואפילו בתי ההשקעות מעבירים את כספי הנוסטרו שלהם לחו”ל מה שבטוח בטוח, הפנסיה של העובדים פחות חשובה.

חזרה למקורות  תרבות

נכון שפורים עבר חלף לו אבל בסיטואציה הביטחונית הנוכחית אני לא יכול שלא להיזכר דרך הלצה כמובן, במערבון עטור התהילה – ” הטוב הרע והמכוער”

שם אומר “המכוער” למאן דהוא את המילים הבאות בשעה שהוא יורה בו:

If you want to shoot- shoot don’t talk

עכשיו תפענחו בעצמכם מיהו הטוב מיהו הרע ומיהו המכוער?

על סקרים ושקרים

ראש הממשלה מתבשם לאחרונה מסקרים המצביעים על כך שאם היו נערכות בחירות עתה , הליכוד בראשותו היה מנצח בהליכה.

וכדאי לו לראש הממשלה לזכור את מה שמיוחס לנשיאנו שמעון פרס שעל פי האגדה אמר לאחר שנחל מפלה בבחירות למרות הסקרים שניבאו לו ניצחון:

עם ישראל אומר אמת בסקרים ומשקר בקלפי.

חג שמח לכולם

Related Articles

Share

About Author

Gabriel

Gabriel Benami- LLB- University of Tel Aviv, LLM- University of Bar Ilan, MA (political science/national security) University of Haifa & The National Security College

(4) Readers Comments

 1. כתיבה עמוקה ומעניינת.
  לא יכולתי לנסח את הדברים בצורה טובה יותר.
  חבל לי שזו המציאות שבה אנו חיים, מקווה לראות עוד מאמרים כאלה, ממך ומאחרים.

  • תודה

 2. מאמר מעולה מכירה הרבה שחושבים כמוך אבל מה זה יעזור לנו אם רבים יותר כאן בישראל לא יסכימו עם מה שכתבת …לפעמים הסקרים דוקא אמינים

  • יתכן בהחלט שסקרים משקים מצב רוח מיידי, אבל הסקרים שנותנים תמונת מצב נכונה יותר צריכים להיעשות סמוך לבחירות.
   כולנו זוכרים את הסקרים שהנבטיחו לפרס ניצחון מוחץ לאחר רצח רבין ז” ובכל זאת הוא הפסיד.

   בל נשכח כי גם אירועים הסמוכים לבחירות יכולים לשנות לעיתים את התוצאות בקלפי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>