Economy Real Estate — 15 October 2011
<!--:HE-->שוק הדיור- מי הרוויח ומי הפסיד<!--:-->

 

בעקבות נתוני הלמ”ס על עלייה במחירי הדירות בחודשים יולי ואוגוסט כדאי לעשות קצת חשבונות.

ראשית צריך להבדיל בין מספר העיסקאות בשוק הנדלן ובין מחירי הנדל”ן.

שנית צריך לזכור כי התנאים בשוק השתנו.

השתנו בשל הוראות חדשות של בנק ישראל ביחס להון העצמי הנדרש לרכישה והשתנו בגין מצב שוק ההון בו מוחזקים מרבית חסכונותיו של הציבור והשתנו בשל התמהיל הנוגע למשכנתא.

כל מי שבוחן נתונים אלו יודע כי העצות לשבת על הגדר חזרו כבומרנג למי שנשמע להן, שכן אותם אלו שציפו (שנתיים ומעלה מאז הקריאה שלא לרכוש דירות)ומצפים לירידות הדרסטיות, המשיכו וממשיכים לשלם שכר דירה והמשמעות רק ברכיב זה היא אובדן של עשרות אלפי שקלים בשנה.

לא רק זאת אלא שמי שחסכונותיו נמצאים בשוק ההון ספג מכה רצינית ומניות שנחשבו חסינות מפני ירידות חדות נפגעו כמו (למשל מניית טבע שספגה ירידות חדות במהלך החודשים האחרונים ).

ומי שציפה שהמשקיעים יצאו בהמוניהם משוק ההון טעה , שכן בהעדר חלופה השקעתית המשקיעים נשארו עם הדירות המביאות להם תשואה נטו גדולה יותר מאשר הם מקבלים בשוק האג”ח לטווח קצר ובינוני (מח”מ של עד 3-4 /שנים).

האם המשתנים האמורים לעיל הובילו לירידה של מחירי הנדל”ן בעשרות אחוזים ?

לאור הירידה החדה בעיסקאות החדשות גם הקבלנים מאטים את קצב הבנייה הקיימת באזורי הביקוש מרכזיים. האטה זו נגזרת בין השאר ממגבלות האשראי הבנקאי שניתן לקבלנים לצורך בנייה.

אז מה יהיה לנו? כפי שכתבתי בעבר להערכתי האישית יהיו בממוצע ירידות עד 10% (תלוי בסוג הפרויקט מיקומו נגישות תחבורתית וכיו”ב).

וכדאי להמשיך ולזכור כי מלאי הקרקעות הזמינות לבנייה במרכז הארץ מוגבל ואחרי תקופה בה יאשרו בנייה במרכז יתחיל מלאי זה להידלדל והשאלה תהיה האם הממשלה תתחיל להנגיש את הפריפרייה למרכז באמצעות רכבת ? שאם לא כן אנו נמצא עצמנו בעוד 5 שנים לערך בזינוק מחודש של מחירי הנדל”ן בישראל.

Related Articles

Share

About Author

Gabriel

Gabriel Benami- LLB- University of Tel Aviv, LLM- University of Bar Ilan, MA (political science/national security) University of Haifa & The National Security College

(1) Reader Comment

  1. בועת הנדל”ן: ממה חושש כל כך המפקח על הבנקים?
    (רוב תודות לערן הילדסהיים על השת”פ )
    דודו זקן המפקח על הבנקים החליט בצעד חריג ובהול להעלות את יחס הלימות ההון של הבנקים מ7.5% ל11%. הוא יודע היטב כי למשבר הקודם נכנסנו בלי הרבה חובות עם אורך נשימה גדול ,למשבר הבא אנחנו והמערכת הבנקאית נכנסים חנוקים ובלי טיפת אויר למקרה שיסתמו לנו את האף או הפה למשך תקופה מסוימת. קבלו את התרחיש שכולם חוששים ממנו.מבוסס על מקרה אמיתי.
    http://kalkala-amitit.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>